Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków
Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach lub jego zastępcy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00.

Informacja o skargach i wnioskach